ติดต่อเรา


คุณสมบัติการเชื่อมต่อ eduroam

  • SSID: eduroam
  • Security type: WPA2-Enterprise
  • Encryption: TKIP/AES
  • Network authentication method: PEAP (EAP-MSCHAP)

คู่มือการใช้งาน

Application สำหรับค้นหาเครือข่าย