คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

eduroam คืออะไร

บุคลากรหรือนิสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากบริการ eduroam

มีบริการ eduroam อยู่ที่ใดบ้าง

บัญชีสมาชิกที่ใช้ยืนยันตัวบุคคลกับ eduroam ได้มาจากไหน และมีรูปแบบอย่างไร

SSID ชื่ออะไร ที่ให้บริการ eduroam


คุณสมบัติการเชื่อมต่อ eduroam

  • SSID: eduroam
  • Security type: WPA2-Enterprise
  • Encryption: TKIP/AES
  • Network authentication method: PEAP (EAP-MSCHAP)

คู่มือการใช้งาน

Application สำหรับค้นหาเครือข่าย